Omgevingswet: blogs

Als u interesse hebt om ook een blog te schrijven, meldt u zich dan aan bij info@tubbingmilieuadvies.nl

10 mei 2018: Inmiddels schrijf ik blogs voor VIND Handhaving van Sdu over de Omgevingswet (zie de linken hieronder) en verschijnt er ieder kwartaal in Dier & Milieu een aflevering over toezicht en handhaving in relatie tot de Omgevingswet: zie de pagina Publicaties van deze website. Er zijn ook plannen in de maak om daar een boek(je) over te schrijven. Inmiddels is de datum van in werking treding van de Omgevingswet verschoven naar 1 januari 2021.

Blogs VIND Handhaving:

22 november 2017: Moet toezicht en handhaving nu al iets met de Omgevingswet?

27 maart 2018: Laveren tussen flexibiliteit en zekerheid

26 juli 2018: Wat vraagt de toezichthouder ter voorbereiding op de Omgevingswet?

25 januari 2019: Van 80% Anders werken naar 80% regels?

18 juni 2019: ‘Anders werken’ door toezichthouder en handhaver: vaardigheden en houding.