Omgevingswet: blogs

Als u interesse hebt om ook een blog te schrijven, meldt u zich dan aan bij info@tubbingmilieuadvies.nl

10 mei 2018: Inmiddels schrijf ik blogs voor VIND Handhaving van Sdu over de Omgevingswet (zie de linken hieronder) en verschijnt er ieder kwartaal in Dier & Milieu een aflevering over toezicht en handhaving in relatie tot de Omgevingswet: zie de pagina Publicaties van deze website. Voorjaar 2020 verschijnt mijn boekje ‘Toezicht en handhaving en de Omgevingswet’.

Blogs VIND Handhaving:

22 november 2017: Moet toezicht en handhaving nu al iets met de Omgevingswet?

27 maart 2018: Laveren tussen flexibiliteit en zekerheid

26 juli 2018: Wat vraagt de toezichthouder ter voorbereiding op de Omgevingswet?

25 januari 2019: Van 80% Anders werken naar 80% regels?

18 juni 2019: ‘Anders werken’ door toezichthouder en handhaver: vaardigheden en houding. 

31 oktober 2019: De Landelijke Handhavingsstrategie en de Omgevingswet.

12 februari 2020: Wat betekent de Landelijke Voorziening van het DSO voor toezicht en handhaving?